Paweł Wojciechowski

magister teologii środków społecznego przekazu (ATK w Warszawie), absolwent podyplomowych studiów marketing i reklama (Szkoła Główna Administracji i Zarządzania, Warszawa) oraz komunikacja i promocja w biznesie (Akademia Ekonomiczna, Poznań).

Posiada wszechstronne doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu działań i projektów z zakresu komunikacji biznesowej w firmach prowadzących działalność B2B, organizacjach pozarządowych, jak i spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

W latach dziewięćdziesiątych dziennikarz radiowy i rzecznik prasowy Konfederacji Pracodawców Polskich. Następnie na stanowisku kierowniczym w jednej z największych firm organizujących targi i wystawy gospodarcze, odpowiedzialny za wiodące projekty wystawiennicze i konferencyjne dla sektorów IT, energetyki, finansów i przemysłu stoczniowego. Przewodniczący rady nadzorczej oraz prezes zarządu najstarszej polskiej agencji marketingowej.

W sektorze bankowym odpowiedzialny za promocję gospodarczą oraz sponsoring i społeczną odpowiedzialność biznesu. Od roku 2005 do dziś związany z fundacjami korporacyjnymi i obszarem korporacyjnego CSR. W latach 2013 – 2016 wiceprezes organizacji samorządu gospodarczego branży kolejowej. Dyrektor projektu w Centrali PKP.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów zakupowych w obszarze działań marketingowych i promocyjnych, w tym projektów finansowanych ze środków UE.

Autor artykułów i felietonów gospodarczych publikowanych m.in. w Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Chemical Review. Jego zawodową pasją są projekty z pogranicza edukacji i biznesu.