Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik autorami poradnika dla MŚP

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik zostali wybrani w postępowaniu konkursowym prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na opracowanie publikacji „Zamówienia publiczne po nowemu. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców”.

Poradnik poświęcony jest nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych i został opracowany specjalnie z myślą o firmach należących do sektora MŚP.

Autorzy w przystępny sposób opisują najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany, obejmujące m.in. podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu, posługiwanie się jednolitym europejskim dokumentem zamówienia, zmiany w trybach udzielania zamówień oraz stosowanie kryteriów oceny ofert.

Bezpłatna publikacja będzie dostępna w punktach PARP i w wersji elektronicznej na stronie internetowej Agencji.