Innowacje a innowacyjność

Realizacja założeń mających na celu wspieranie innowacyjności stanowi jedną z podstaw zrównoważonego rozwoju w strategii Europa 2020.

Zanim jednak przejdziemy do próby zdefiniowania kryteriów uwzględniających innowacyjność, warto zastanowić się nad definicją innowacji.

Jedna z wielu definicji określa innowację jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem (Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition,  OECD/EUROSTAT 2005).

Przyjmuje się, że produkt, proces lub metoda jest innowacyjna wtedy, gdy jest nowa lub znacząco udoskonalona.

Działalność innowacyjna obejmuje wszystkie działania, które mają na celu wdrożenie innowacji, tj wprowadzenie na rynek nowego lub udoskonalonego produktu. Obejmuje ona także działalność badawczo rozwojową, również niezwiązaną bezpośrednio z opracowaniem konkretnego produktu innowacyjnego.

Innowacja powinna być wdrożona, czyli wprowadzona na rynek. Wdrożenie oznacza rzeczywiste wykorzystywanie danego produktu, metody czy procesu w działalności firmy.