Jak prowadzić biznes w projektach Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Franciszek Łapecki był uczestnikiem seminarium “How to do business with the World Bank (WB), the International Finance Corporation (IFC) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)” zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

25 kwietnia w warszawskiej Akademii Dyplomatycznej przedstawiciele Banku Światowego Diomedes Berroa i Barbara Ziółkowska oraz IFC Pavlo Grabovets zaprezentowali zasady udzielania zamówień w projektach finansowanych przez te instytucje. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z dokumentacją i oprogramowaniem związanym z zamówieniami a także poznać wybrane regulacje. Prelegenci omówili również najważniejsze projekty prowadzone z udziałem Banku Światowego w Azji i Europie Środkowej i Wschodniej.

W drugiej części seminarium Yee Ean Pang i Radek Pyffel przedstawili najważniejsze regulacje związane z zamówieniami udzielanymi przez beneficjentów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Omówili oni m.in. zasady udziału wykonawców w postępowaniach.

Podsumowaniem spotkania były prezentacje Arkadiusza Lewickiego ze Związku Banków Polskich i Tomasza Skurzewskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Finansów.