Locus w Bazie Usług Rozwojowych

Locus Sp. z o.o. została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Baza Usług Rozwojowych umożliwia sprawne wyszukiwanie konkretnych usług szkoleniowych i doradczych, w tym dofinansowywanych ze środków publicznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie Internetowej https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.