Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

W Dzienniku Ustaw (poz. 1920) opublikowano wczoraj ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Znowelizowana ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 05.05.2015, str. 24 oraz Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 9).

Tekst aktu prawnego jest dostępny pod linkiem: Dz.U. 2016 poz. 1920 – ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.