Nowelizacja PZP w senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na posiedzeniu 2 czerwca 2016 r. zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wiele wskazuje na to, że Senat wprowadzi zmiany do projektu. Najwięcej wątpliwości, zwłaszcza wśród podmiotów działających w gospodarce komunalnej, budzi proponowana przez Sejm regulacja zamówień in house.

Swoje stanowisko w tej sprawie zgłosili m.in. przedsiębiorcy, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Polska Izba Gospodarki Odpadami i PKP PLK S.A.

Z materiałami, które wpłynęły do senackiej komisji, można zapoznać się pod adresem.