Nowelizacja PZP – wyzwania dla zamawiających

Od dzisiaj, w ramach naszej przestrzeni blogowej, będziemy publikować krótkie poradniki, jak odnaleźć się w świecie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Proces legislacyjny związany z przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, implementującej postanowienia dyrektyw nr 2014/24/UE i 2014/25/UE dobiega końca. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. Później zostanie skierowana do publikacji i po krótkim jak na rangę tego aktu 14-dniowym vacatio legis wejdzie w życie.

Jako eksperci z zakresu zamówień publicznych doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że przede wszystkim zamawiający będą potrzebowali silnego wsparcia, żeby odnaleźć się i właściwie przygotować do pracy w nowej rzeczywistości prawnej.

Dlatego też od jutra rozpoczynamy publikację krótkiej serii praktycznych poradników dla zamawiających. Na pierwszy ogień pójdą pozacenowe kryteria oceny ofert.

Z naszych szkoleniowych doświadczeń wiemy, że bardzo dużo problemów w procesie stosowania ustawy sprawia właściwy dobór kryteriów i prawidłowe określenie ich wag. Pomożemy w prawidłowym sformułowaniu kryteriów pozacenowych, podzielimy się z Wami naszymi doświadczeniami licząc na odzew z Waszej strony.

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań, które będą dla nas źródłem inspiracji w czasie opracowywania zagadnień.