Senat wprowadził 120 poprawek do nowelizacji PZP

Senat wczoraj (9 czerwca) głosował w sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Senat wprowadził 120 poprawek do tekstu ustawy uchwalonego przez Sejm. Poprawki dotyczyły m.in. budzących kontrowersje zamówień in house i stosowania do nich trybu zamówienia z wolnej ręki.

Senat doprecyzował także kwestię określenia przez zamawiającego stałej ceny lub kosztu.

Poprawki Senatu w dużej mierze miały charakter redakcyjny.

Teraz projekt ustawy wraz z poprawkami Senatu trafi do Sejmu, który zdecyduje o jego dalszym losie.

Zamieszczamy link do strony Senatu zawierającej szczegółowe informacje o efektach pracy nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.