Senat zajmie się ustawą o koncesji

Senat na posiedzeniu 5 października 2016 r. zajmie się uchwaloną przez Sejm ustawą o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ze sprawozdań Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Infrastruktury Senatu a także opinii senackich ekspertów wynika, że Senat może wprowadzić aż 39 poprawek do tekstu ustawy uchwalonego przez Sejm.

Większość z poprawek – podobnie jak w przypadku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – będzie miała charakter redakcyjny i porządkujący.

Wszystkich zainteresowanych pracami nad tą ustawą w Senacie zapraszamy do zapoznania się z ich przebiegiem (link).