Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert jest jednym z kluczowych założeń nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i – co za tym idzie – nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, jednostki sektora finansów publicznych będą zobligowane do stosowania kryteriów pozacenowych o wadze co najmniej 40%.

Rodzi to poważne konsekwencje związane z umiejętnym doborem kryteriów, określeniem ich wag i opisaniem sposobu, w jaki będą oceniane oferty.

Oferujemy szkolenia przygotowane z myślą o konkretnych zamawiających, dopasowane do specyfiki branży, w której działają.

Nasi trenerzy mają bogate doświadczenie umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń skierowanych także do wykonawców ubiegających się o udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Aby poznać naszą ofertę prosimy o kontakt f.lapecki@locus.edu.pl.

Zobacz także: Dlaczego nie podajemy gotowych rozwiązań planów i harmonogramów szkoleń? Nasza polityka jakości

Sięgnij do naszej bazy wiedzy:

Wymagania a kryteria oceny ofert

Zasady stosowania kryteriów oceny ofert

Kryteria oceny ofert a oferta najkorzystniejsza

Kryteria oceny ofert – katalog

JAKOŚĆ

Jakość w robotach budowlanych

Jakość w dostawach