Konflikty interesów są poważnym problemem w zarządzaniu organizacją. Przeciwdziałanie konfliktom interesów to nie tylko jeden z elementów kultury korporacyjnej, ale także aktywność wpływająca na wzrost efektywności organizacji. W wielu przypadkach tolerowanie konfliktów interesów może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych wobec przedsiębiorcy.

Oferujemy szkolenia z zakresu przeciwdziałania konfliktom interesów zarówno w instytucjach publicznych, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach i spółkach Skarbu Państwa, jak i w instytucjach spoza sektora publicznego.

Szkolenia prowadzą doświadczeni prawnicy i praktycy, rzecznicy etyki w dużych spółkach i specjaliści od zamówień publicznych.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami f.lapecki@locus.edu.pl.

Zobacz także: Dlaczego nie podajemy gotowych rozwiązań – planów i harmonogramów szkoleń? Nasza polityka jakości