Posty oznaczone“elektronizacja”

UZP uruchomił elektroniczną platformę MiniPortal

przez |

UZP uruchomił elektroniczną platformę MiniPortal

Urząd Zamówień Publicznych uruchomił MiniPortal we współpracy z Ministerstwam Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Cyfryzacji. MiniPortal został uruchomiony w ramach elektronizacji zamówień publicznych. Rząd został do tego zobligowany w ostatniej dużej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 r. Zgodnie z przepisami narzędzia umożliwiające udzielanie zamówień z wykorzystaniem środków elektronicznych mają zostać wdrożone najpóźniej do…

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie elektronizacji zamówień publicznych

przez |

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie elektronizacji zamówień publicznych

12 lipca weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320). Rozporządzenie wykonuje przepis z art. 10g znowelizowanej w czerwcu ubiegłego roku ustawy Pzp. Akt ten zakładał…

Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

przez |

Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) wprowadzono istotne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.   Art. 87. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i…

Go Top