Posty oznaczone“nowelizacja”

Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

przez |

Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

Grzegorz Wicik i Franciszek Łapecki wygrali postępowanie konkursowe na opracowanie ekspertyzy na zlecenie Rady Dialogu Społecznego. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego – Biuro Rady Dialogu Społecznego ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy poświęconej analizie barier dostępu małych i średnich przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych. Oferta złożona wspólnie przez Franciszka Łapeckiego i Grzegorza Wicika…

Wejście w życie ważnej zmiany KC

przez |

Wejście w życie ważnej zmiany KC

Dzisiaj (1 czerwca) w życie weszła ważna zmiana art. 6471 kc. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 12 maja 2017 poz. 933). Przed wejściem w życie przepisu do zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcą konieczne było uzyskanie zgody inwestora. Obecnie wykonawca lub…

Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

przez |

Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) wprowadzono istotne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.   Art. 87. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i…

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze

przez |

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze

Urząd Zamówień Publicznych opublikował ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy Pzp weszła w życie 28 lipca 2016 r. Tekst ujednolicony znajduje się tutaj. Na podstawie delegacji ustawowej do nowelizacji wydano akty wykonawcze – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) oraz Rozporządzenie Prezesa…

Nowelizacja PZP – wyzwania dla zamawiających

przez |

Nowelizacja PZP – wyzwania dla zamawiających

Od dzisiaj, w ramach naszej przestrzeni blogowej, będziemy publikować krótkie poradniki, jak odnaleźć się w świecie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Proces legislacyjny związany z przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, implementującej postanowienia dyrektyw nr 2014/24/UE i 2014/25/UE dobiega końca. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. Później zostanie skierowana do publikacji i po krótkim jak…

Sejm zajmie się PZP

przez |

Sejm zajmie się PZP

Na 21 czerwca zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, w trakcie którego komisja rozpatrzy uchwałę Senatu w sprawie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw. Posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na 9:30. Szczegółowe informacje o wynikach prac Senatu, które będą przedmiotem obrad komisji sejmowej, znajdują się w druku sejmowym nr 607.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych na posiedzeniu Senatu 8 czerwca

przez |

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych na posiedzeniu Senatu 8 czerwca

Senat RP na posiedzeniu zaplanowanym na 8 czerwca 2016 r. zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt nowelizacji zawarty jest w senackim druku nr 174. Marszałek Senatu 17 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Na tę chwilę nie ma jeszcze wyznaczonego posiedzenia Komisji.    

Uchwalony przez Sejm projekt ustawy PZP przekazany do Senatu

przez |

Uchwalony przez Sejm projekt ustawy PZP przekazany do Senatu

Sejm RP poinformował, że projekt ustawy Prawo zamówień publicznych został – wraz z poprawkami – przyjęty przez Sejm na posiedzeniu 13 maja 2016 r. Ustawa została przekazana do dalszych prac legislacyjnych w Senacie. Projekt ustawy w wersji przyjętej przez Sejm na 18. posiedzeniu jest dostępny na stronach Sejmowych.  

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych uchwalona przez Sejm

przez |

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych uchwalona przez Sejm

Jak podał Urząd Zamówień Publicznych na osiemnastym posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. Sejm przyjął projekt ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniający poprawki opisane w druku nr 489 i poprawkę nr 1 w druku 489-A. Urząd podaje, że Marszałek Sejmu skierował ustawę do prac w Senacie.

Go Top