Posty oznaczone“Pzp”

Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

przez |

Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) wprowadzono istotne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.   Art. 87. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i…

Wyłączenie PZP w dostawach produktów mięsnych

przez |

Wyłączenie PZP w dostawach produktów mięsnych

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z kluczowych przepisów tej ustawy jest wyłączenie stosowania ustawy Pzp do niektórych zamówień na produkty mięsne. Zgodnie z zapowiedzią Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy, zawierającej remedium na konsekwencje wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP. Jednym…

Jakość w dostawach

przez |

Jakość w dostawach

Kryterium jakości może mieć bardzo duże znaczenie przy zamawianiu dostaw. Podpowiemy, jak zdefiniować jakość w zamówieniach na dostawy realizowanych w reżimie Pzp. Rozwiązanie problemu jakości w dostawach może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu postępowania, czyli – przypomnijmy – wyboru oferty najkorzystniejszej. Jak to już wcześniej wyjaśniliśmy, jakość powinna być definiowana za pomocą konkretnych cech…

Kryteria oceny ofert – katalog

przez |

Kryteria oceny ofert – katalog

Zarówno dyrektywy w sprawie zamówień publicznych jak i znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazują przykładowy katalog kryteriów pozacenowych, które może zastosować zamawiający. Art. 91 ust. 2 Pzp stanowi, że kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jakość, w tym parametry…

Go Top