Posty oznaczone“roczne sprawozdanie”

Pamiętaj o sprawozdaniu

przez |

Pamiętaj o sprawozdaniu

Wszyscy zamawiający mają obowiązek przekazać do 1 marca 2018 r. sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w 2017 r. Sprawozdanie przekazywane jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu http://sr.uzp.gov.pl udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych. Do portalu loguje się za pomocą loginu i hasła jak do Biuletynu Zamówień Publicznych. W dalszej kolejności wybiera się właściwy dla zamawiającego wzór sprawozdania i…

Go Top