Posty oznaczone“społeczna odpowiedzialność biznesu”

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – od wolontariatu w kulturze po etyczne prowadzenie biznesu

przez |

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – od wolontariatu w kulturze po etyczne prowadzenie biznesu

Czy wolontariat jest domeną organizacji pozarządowych i freaków mających wizję i pasję, by poszerzać horyzonty kultury i działania na rzecz potrzebujących? Czy może należy szukać rozwiązań systemowych lub korporacyjnych narzędzi, które usprawnią system pomagania, a przy tym wesprą realizację celów publicznych i biznesowych? Oraz: jak budować etyczny biznes w kontekście przygotowywanych przepisów o jawności życia…

Odpowiedzialność nauki i pomiar efektywności innowacji społecznych

przez |

Odpowiedzialność nauki i pomiar efektywności innowacji społecznych

W minionym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju odbyły się dwa interesujące wydarzenia z obszaru zrównoważonego rozwoju. Celem spotkań było zaprezentowanie wizji społecznej odpowiedzialności uczelni i środowisk naukowych oraz omówienie kwestii zasadności, realizacji i znaczenia pomiaru potencjału, nakładów i efektów innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich uwarunkowań. W obu uczestniczył Paweł Wojciechowski, ekspert Locus.edu.pl. 16 listopada 2017…

Wokół standardów odpowiedzialnego biznesu

przez |

Wokół standardów odpowiedzialnego biznesu

Paweł Wojciechowski, ekspert Locus.edu.pl będzie brał udział w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół został powołany w drodze zarządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. i jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju i Finansów wspiera Ministra w działaniach na rzecz odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Wśród zadań postawionych przez Zespołem są prowadzenie…

Go Top