Posty oznaczone“szpital”

Kryteria oceny ofert – dlaczego warto być precyzyjnym

przez |

Kryteria oceny ofert – dlaczego warto być precyzyjnym

Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert wymaga od zamawiającego wiedzy niezbędnej do precyzyjnego określenia swoich preferencji. We wcześniejszych wpisach jasno wskazywano, czym należy kierować się przy stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert. Warto raz jeszcze podkreślić, że formułując kryteria należy zachować możliwie największą precyzję. Może okazać się, że to, co dla zamawiającego jest jasne, dla wykonawców może być…

Go Top