Posty oznaczone“współdzielenie”

Transport miejski – innowacja społeczna?

przez |

Transport miejski – innowacja społeczna?

Miasto definiowane jest jako organizacja społeczna, której celem jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców. Do ich podstawowych potrzeb należą: potrzeba mobilności, potrzeba pracy, nauki i rozwoju, potrzeba rekreacji i wypoczynku, potrzeba nabywania dóbr i usług oraz potrzeba informacji. To miasta koncentrują procesy gospodarcze, społeczne i kulturowe, stając się akceleratorami rozwoju regionalnego (a czasem także globalnego). Obecnie…

Go Top