UZP uruchomił elektroniczną platformę MiniPortal

Urząd Zamówień Publicznych uruchomił MiniPortal we współpracy z Ministerstwam Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Cyfryzacji.

MiniPortal został uruchomiony w ramach elektronizacji zamówień publicznych. Rząd został do tego zobligowany w ostatniej dużej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 r. Zgodnie z przepisami narzędzia umożliwiające udzielanie zamówień z wykorzystaniem środków elektronicznych mają zostać wdrożone najpóźniej do 18 października.

Za pośrednictwem MiniPortalu wykonawcy będą mogli składać oferty, oferty wstępne i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Rozwiązanie wykorzystuje moduł ePuap oraz wewnętrzne algorytmy szyfrujące i deszyfrujące oferty. Umożliwia także bezpośrednią komunikację elektroniczną między zamawiającymi i wykonawcami.

Z miniPortalu można korzystać pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl. Wersja testowa jest dostępna pod linkiem https://miniportal-test.uzp.gov.pl.