Zapewniamy pełne wsparcie biznesowe wykonawcom w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji w ramach usług związanych z doradztwem w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zapewniamy pełne wsparcie przy doradztwie technicznym i proceduralnym w trakcie dialogu technicznego, dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwie innowacyjnym.

Nasi eksperci mają doświadczenie i uprawnienia umożliwiające reprezentację wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi.

Zachęcamy do kontaktu: f.lapecki@locus.edu.pl