Zmiana rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień

1 września 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zmiana wynika z konieczności dostosowania aktów wykonawczych do Pzp do obowiązujących dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Akt ten wejdzie w życie 9 września 2016 r.

Rozporządzenie jest dostępne tutaj.