„Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju” Konferencja w Krakowie

Eksperci Locus.edu.pl Grzegorz Wicik i Franciszek Łapecki uczestniczyli w dwudniowej konferencji naukowej poświęconej problematyce zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych.

W trakcie sympozjum rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.

Przez dwa dni wybitni przedstawiciele świata nauki i eksperci – praktycy debatowali o zadaniach, które stoją przed systemem zamówień publicznych. W trakcie dwóch sesji omawiano m.in. problematykę innowacyjności w zamówieniach publicznych, realizacji zasady zrównoważonego rozwoju przy pomocy m.in. zielonych zamówień publicznych i zamówień sprzyjających włączeniu społecznemu, a także stosowania kryteriów pozacenowych i dopuszczalności zmian w umowach w sprawie zamówień publicznych. Wystąpieniom towarzyszyły ożywione dyskusje.

Konferencja została zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych, Uniwersytet Jagielloński i Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.